امان‌الله قرایی مقدم در گفت‌وگو با «نگاه»:
جریان اصلاحات به راحتی نمی‌تواند جایگاه قبلی خود را باز یابند / مردم توان جریان اصلاح‌طلب را آزمودند و از آن نامیدند / خرده‌گیری صرف به اصلاح‌طلبان خطاست، ساختار باید اصلاح شد
نگاه: نفوذ جریان اصلاحات در جامعه بدون شک، مانند گذشته نیست اما تئوریسین این جریان اخیرا مواردی را متذکر شده که براساس آن        اصلاح طلبان باید پویاتر از گذشته در جامعه عمل کنند. برخی اعتقاد دارند این موارد می‌تواند جریان اصلاحات را از رخوت خارج کند. اینکه اکنون اصلاح‌طلبان می‌توانند از مردم بخواهند که مانند گذشته به آن‌ها بنگرند و پذیرش این مهم از سوی مردم، سؤال مهمی است که «نگاه» برای پاسخ به آن  با امان‌الله قرایی مقدم، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

* جامعه به گذشته بازنمی‌گردد

امان‌الله قرایی مقدم در این ‌ارتباط در گفت‌وگو با«نگاه» تأکید کرد: جامعه هیچ‌گاه به گذشت باز نمی‌گردد و تغییر شکل تفکر مردم بسیار سخت است زیرا در جامعه امروز مردم هر لحظه در نوع تفکر خود تغییراتی ایجاد می‌کنند. این نوع تفکر موجب می‌شود که عملکرد و نگاه مردم نیز به گروه‌های سیاسی دچار تغییراتی شود.

* مردم همواره نظر به آینده دارند

 این جامعه‌شناس تأکیدکرد: از نظر مردم حرکت جامعه رو به ‌جلوست. اکنون رسانه‌ها عملا افکار جدیدی را به مردم تزریق می‌کنند. امروز نسل جوان هیچ رسم، اندیشه و عملی را قابل حرمت نمی‌داند. جوانان معتقدند که همه چیز باید از نو مورد آزمایش قرار گیرد.

*  آزموده را آزمودن خطاست

  بر این اساس اندیشه‌های سیاسی اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، به خاطر عملکرد اشتباه خود نمی‌توانند به  جایگاه گذشته باز گردند. مردم اصلاح‌طلبان را سنجیدند و به این نتیجه رسیدند که کلید حل مسائل توسط آن‌ها در قفل نمی‌چرخد.

* هیچ گروهی قدرت بازسازی  جایگاه خود را ندارد

  این جامعه شناس در انتها تاکید کرد: واقعیت آن است که، اینکه جامعه به این نگاه به اصلاح ‌طلبان رسیده به‌ این‌ علت است که ساختار جامعه مریض است و اجزاء تشکیل دهنده جامعه گرفتار مشکلاتی است. امروز نباید همه‌ چیز را پای جریان اصلاح‌طلب گذاشت. اصولگرایان و سایر ارکان نیز در این شرایط  شریک هستند. اجزاء ساختار مشکلاتی دارند. از این‌ رو هیچ روزی در جامعه مانند قبل نخواهد بود. اصلاح‌طلبان نمی‌توانند نگاه مردم را به خود مانند گذشته تغییر دهد. اصولگرایان  نیز در وضعیت بدتری قرار دارند چون آن‌ها اساسا چیزی از آنچه جامه می‌خواهد را نمی‌دانند