ندای ایرانیان

علی صوفی در گفت‌وگو با «نگاه»:

کار روحانی تمام است، تندروها رئیس‌جمهور را زمین خواهند زد / روحانی باید به اشتباهات خود اعتراف کند/ روحانی فریب مخالفین خود را خورده/ مجلس دهم فاسدترین مجلس بعد از انقلاب است

کار روحانی تمام است، تندروها رئیس‌جمهور را زمین خواهند زد / روحانی باید به اشتباهات خود اعتراف کند/ روحانی فریب مخالفین خود را خورده/ مجلس دهم فاسدترین مجلس بعد از انقلاب است
من فکر می‌کنم کار آقای روحانی تمام‌شده. روحانی دیگر نمی تواند ادامه بدهد. اکنون مسیر برای تندروهای مخالف روحانی کاملا باز شده و تندروها دولت را زمین خواهند زد.